Criterii de certificare formatori psihoterapie integrativa

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Criterii de certificare ca formator si supervizor in cadrul Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Certificarea ca formator si supervizor in psihoterapie integrativa in cadrul ACCPI presupune obtinerea in prealabil a avizului de libera practica ca psihoterapeut specialist sau principal din partea Colegiului Psihologilor din Romania.

Certificarea ca si psihoterapeut formator si supervizor de orientare integrativa se obtine de catre psihoterapeutii specialisti si principali in psihoterapie integrativa dupa parcurgerea cursului de supraspecializare cu durata de 200 de ore si 880 de ore de practica ca si co-formator si co-supervizor (440 de ore de asistenta la grup de formare teoretico-aplicativa, 250 de ore de asistenta la grup de autocunoastere, 90 de ore de lucru ca si co-supervizor, 100 de ore de lucru ca intervizor), sustinerea unui examen teoretic din 1000 de pagini de bibliografie obligatorie, sustinerea examenului practic si a unui work-shop cu durata de minim 10 ore, prezentarea protocoalelor de co-formator si co-supervizor, prezentarea a cel putin 20 protocoale de cazuri intervizate/supervizate si sustinerea lucrarii de dizertatie.

Criterii de certificare:

Activitate de co-supervizor la grup de supervizare: minim 150 de ore
Activitate ca intervizor: minim 100 de ore

Minim 50 de ore de supervizare a activitatii de supervizor/intervizor

Intocmirea a cel putin 20 de protocoale de cazuri supervizate/intervizate

Asistenta la grup de formare teoretico-aplicativa 500 de ore

Asistenta la grup de dezvoltare personala/autocunoastere 250 de ore

Curs de supraspecializare cu durata de 200 de ore

Sustinerea unui workshop supervizat cu duarata de minim 10 ore

Activitate stiintifica si publicatii de specialitate

Un nivel suficient de bun al dezvoltarii personale

Vechime cel putin 5 ani in practicarea psihoterapiei

Cel putin 1500 de ore de practica psihoterapeutica cu clientii in cei 5 ani (minim) de practica a psihoterapiei

Examen practic si teoretic

Lucrare de dizertatie