Tipuri de psihoterapeuti in formare

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Tipuri de psihoterapeuti in formare

Formarea in psihoterapie trebuie să ia în considerare cine va putea primi aviz de liberă practică, fiindcă în caz contrar nu este ceva practic. În mod ideal cei aflaţi în formare ar trebui să fie aceia care îşi doresc să îşi câştige existenţa din psihoterapie.
Conform cu Haley psihoterapeuţii în formare pot fi împărţiţi în trei categorii: novici, grupari şi ideologi.
Novicii doresc să înveţe, fiind de obicei absolvenţi de facultate. Cu cât un psihoterapeut în formare ştie mai puţine lucruri la începutul formării cu atât este mai uşor să fie format într-o anumită abordare terapeutică. Novicii nu au prejudecăţi şi concepţii care să facă dificil să accepte ideile formatorului.

Gruparul este un psihoterapeut în formare care are experienţă cu grupuri artificiale în terapia de grup. Terapeuţii „grupari” sunt satisfăcuţi de munca lor chiar dacă nu apare nici o schimbare la clienţii lor. În general aceşti psihoterapeuţi au dificultăţi în realizarea anamnezei, în stabilirea scopurilor psihoterapiei şi în iniţierea schimbării.
Ideologii sunt acei psihoterapeuţi în formare care aderă cu toată fiinţă la o anumită teorie şi / sau au o plăcere deosebită în a clarifica problemele oamenilor. Din manual învaţă să facă diferenţa între diverse şcoli de psihoterapie aşa că întreabă lucruri ca: „Asta e terapie structurală, nu terapie strategică, nu-i aşa?” Cei mai mulţi psihoterapeuţi incetează să mai fie ideologi după primele şedinţe de terapie cu clienţii reali. Alţii nu reuşesc niciodată să treacă de stadiul teoretic. Adesea ideologii nu doresc să accepte ideea că slujba lor este aceea de a schimba clienţii, astfel că se centrează pe înţelegerea lor şi nu pe schimbare.