COPSI, FRP si credite

Colegiul Psihologilor din România

Acreditează cursurile de formare profesională continuă, seminariile sau workshopurile, conferinţele, congresele sau alte manifestări ştiinţifice în domeniul psihologiei şi psihoterapiei.Creditele cu care sunt acreditate aceste manifestări ştiinţifice sunt utile doar psihologilor şi psihoterapeuţilor, indiferent de treapta de specializare, care au aviz de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România. Studenţilor, psihologilor, medicilor şi altor categorii profesionale conexe care nu au încă aviz de liberă  practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România aceste credite nu le sunt folositoare, creditele nefiind luate în considerare retroactiv (adică creditele dobândite înainte de obţinerea avizului de liberă practică nu sunt luate în calcul).

Federaţia Română de Psihoterapie (FRP)

Acreditează formările în psihoterapie pe baza normelor Asociaţiei Europene de Psihoterapie.

Participarea la workshopuri, seminarii, alte manifestări ştiinţifice

Participarea la manifestări ştiinţifice acreditate de Colegiul Psihologilor este necesară numai după obţinerea avizului de liberă practică.  După obţinerea  avizului de liberă practică Colegiul Psihologilor cere întrunirea a câte 10 de credite pe an, pentru menţinerea avizului de liberă practică, credite ce sunt obţinute prin frecventarea manifestărilor ştiinţifice creditate de Colegiul Psihologilor.