Examen an 1 grup Timisoara 5

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Examenul de absolvire al primului an de formare in psihoterapie integrativa grup Timisoara 5

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Data examenului: 20 septembrie 2014

Tematica examenului:

Subiecte partea teoretică:

 1. Terapia multimodală (Arnold Lazarus) (pg. 3-4)
 2. Selecţia sistematizată a tratamentului (Beutler, Consoli şi Lane) (pg. 4-5)
 3. Modelul Beitman al predicţiilor viitoare (pg. 5-8)
 4. Modelul trans-teoretic (Prochaska şi DiClemente) (pg. 8-13)
 5. Modelul trans-teoretic revizuit (Freeman şi Dolan) (pg. 13-14)
 6. Psihoterapia multiteoretică (Brooks-Harris) (pg. 17-18)
 7. Neurobiologia interpersonală (David Siegel) (pg. 19-21)
 8. Aspecte politice în psihoterapie (Hawkins) (pg. 23)
 9. Principiile de bază ale psihoterapiei integrative strategice (pg. 24-28)
 10. Modelul Sinelui în psihoterapia integrativă strategică (pg. 28-33)
 11. Obiectul şi componentele diagnosticului psihoterapeutic (fără detalierea nivelului de risc) (pg. 34-36)
 12. Evaluarea nivelului de risc în psihoterapie (pg. 36-38)
 13. Stilurile de procesare a informaţiei (pg. 41)
 14. Utilizarea sistemului de evaluare a problemei în psihoterapia integrativă strategică (pg. 44-47)
 15. Diagnosticul proiectiv nestructurat (pg. 56-57)
 16. Meloterapia (pg. 65-68)
 17. Clasificarea factorilor comuni în psihoterapie (pg. 68)
 18. Alianţa terapeutică (pg. 69-70)
 19. Construirea şi menţinerea alianţei terapeutice (pg. 71-72)
 20. Principii relaţionale în psihoterapie (pg. 73-74)
 21. Modelul celor şase modalităţi ale relaţiilor (pg. 74-79)
 22. Variabila terapeut în psihoterapie (pg. 79-82)
 23. Variabila client în psihoterapie (pg. 82-83)
 24. Motivaţia (pg. 83-86)
 25. Motivaţia pentru schimbare şi stadiile schimbării în psihoterapie (pg. 86-87)
 26. Placebo, speranţa li expectanţa privitor la rezultatul terapiei (pg. 89-92)
 27. Contextul terapeutic (pg. 94-98)
 28. Condiţiile fundamentale pentru validitatea contractului terapeutic (pg. 98-100)
 29. Experienţa emoţională corectivă (pg. 102)
 30. Mitul terapeutic (pg. 103-104)
 31. Definiţia şi manifestările transferului (pg. 104-106)
 32. Definiţia şi manifestările contratransferului (pg. 108-109)
 33. Identificarea proiectivă (pg. 109-110)
 34. Jocurile psihologice (pg. 112-113)
 35. Triunghiul dramatic (pg. 113-115)
 36. Formarea credinţelor scenariului (pg. 117-119)
 37. Menţinerea şi manifestarea scenariului de viaţă (pg. 119-120)
 38. Contrascenariul (pg. 120-121)
 39. Injuncţiile (pg. 122-125)
 40. Roluri în familiile disfuncţionale (pg. 127-128)
 41. Roluri parentale disfuncţionale (pg. 128-130)
 42. Structura familiei (pg. 130-133)
 43. Diferenţierea sinelui în cadrul familiei (pg. 133-135)
 44. Sistemele familiale (pg. 135-136)
 45. Gestionarea angoasei de moarte- teoria gestionării terorii (pg. 137-139)
 46. Imortalitatea simbolică (pg. 140-142)
 47. Sensul vieţii (pg. 143-145)

Subiecte partea practică:

 1. Statusul mental (pg. 47-48)
 2. Principalele categorii diagnostice în DSM 5 (pg. 49-55)
 3. Descrieţi cinci tehnici de diagnostic proiectiv cu ajutorul desenului (pg. 60-64)
 4. Descrieţi cinci tehnici de diagnostic proiectiv altele decât cu ajutorul desenului (pg. 64-65)
 5. Interpretarea transferului (pg. 106-107)
 6. Lucrul cu scenariul în psihoterapie (pg. 126-127)
 7. Tehnica „învaţă pe alţii” (pg. 146-147)
 8. Descrieţi exerciţiul filmului (pg. 148)
 9. Tehnica „subpersonalităţi” (pg. 149-151).