Formarea formatorilor si supervizorilor in psihoterapie integrativa

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Admiterea in formarea pentru formatori si supervizori este decisa de cel putin 2 formatori acreditati, cu o vechime de cel putin 6 ani in conducerea grupurilor de formare si care au condus cel putin 5 grupuri de formare in psihoterapie integrativa.

Admiterea in programul de formare pentru formatori si supervizori se face pe baza urmatoarelor criterii cantitative si calitative:

 • examen de admitere
 • notele obtinute pe parcursul formarii in psihoterapie integrativa
 • calitatea interventiilor in grupul de formare in psihoterapie integrativa
 • nivelul dezvoltarii personale
 • cunoasterea limbii engleze
 • participarea pe parcursul formarii in psihoterapie integrativa la activitati extracuriculare in cadrul asociatiei (scoli de vara, mese rotunde, etc)
 • lucrari publicate
 • participare la conferinte
 • activitate stiintifica deosebita
 • experienta in psihoterapia de grup si workshop-uri
 • calitatea interventiilor terapeutice demonstrate in cursul perioadei de supervizare
 • calitati personale: flexibilitate, colegialitate, conduita profesionala ireprosabila
 • calitati didactice
 • prezenta la grupele de formare/dezvoltare personal/supervizare
 • indeplinirea la termen a referatelor si lucrarilor de dizertatie
 • calitatea referatelor si a lucrarilor de dizertatie
 • disponibilitate de timp.

Admiterea in programul de formare pentru formatori si supervizori nu presupune automat finalizarea programului de formare. In situatia in care, pe parcursul formarii, sunt identificate carente care necesita a fi remediate, candidatul (asistentul formator) va intrerupe formarea, daca este necesar, pana la remedierea deficientelor care necesita a fi remediate.

Comitetul director sau comisia profesionala pot de asemenea decide admiterea in programul de formare pentru formatori si supervizori, ori certificarea ca formator si supervizor a psihoterapeutilor cu activitate stiintifica deosebita, care provin din alte scoli de formare in psihoterapie.

O persoană poate primi certificat de psihoterapeut formator și supervizor de orientare integrativă în următoarele condiții: are minim competența de psihoterapeut specialist în psihoterapie de orientare integrativă, a parcurs ca și co-formator 500 de ore teoretico-aplicative și 250 de ore de autocunoaștere, a efectuat cel puțin 150 de ore de lucru ca și co-supervizor, a efectuat cel puțin 100 de ore de lucru ca intervizor, a parcurs 200 de ore de curs teoretico-aplicativ pentru supraspecializarea de formator și supervizor, are o practica cu clientii de cel putin 1500 de ore, a susținut examenul teoretic din  bibliografia obligatorie, a susținut examenul practic, a susținut un work-shop cu durata de minim 10 ore, a prezentat protocoalele de co-formator și co-supervizor, a prezentat cel puțin 10 protocoale de cazuri intervizate, a susținut lucrarea de dizertație și are activitate științifică reflectată în participarea la manifestări științifice, de publicare, etc. Candidatul trebuie sa dovedeasca o conduita terapeutica ireprosabila, buna capacitate de relationare cu clientii si colegii, eficienta reflectata in interventiile cu clientii in psihoterapie si in interventiile din cadrul grupului de formare, conduita profesionala ireprosabila

Criterii de certificare formatori

Criterii de certificare supervizori

Formarea pentru formatori si supervizori consta din 200 de ore teoretico-aplicative, dupa cum urmeaza:

MODUL 1Educatia adultilor si elemente de psihologia educatiei. Cuprins: Educatia adultilor. Andragogia, Formarea profesionala continua, Formatorul si rolul sau, Stilurile de invatare si particularitati ale educatiei adultilor, Programele de formare profesionala.

MODUL 2. Metode si tehnici de predare si invatare (partea I). Cuprins: Prezentarea, Metoda panel, Conversatia generala, Panel-ul de reactie, Prezentarea spontana, Simpozionul, Studiul de caz, Jocurile, Exercitiile in cos, Incidentul critic, Dezbaterea, Reflectarea, Observarea, Intalnirea silentioasa, Demonstratiile.

MODUL 3. Metode si tehnici de predare si invatare (partea a II-a). Evaluarea programului de formare. Cuprins: Simularea, Incercarile succesive, Jocul de rol, Brainstorming-ul, Tehnica grupului nominal, Practicarea abilitatilor, Discutia de grup, Exercitiile structurate, Povestile, Analiza metaforica, Utilizarea si selectarea tehnicilor de formare, Metode de formare, Evaluarea programului de formare.

MODUL 4. Tehnici de comunicare folosite in procesul formarii. Cuprins: Tehnici de comunicare, Ascultarea activa, Feed-back-ul, Comportamentele non-verbale, Limbajul, Aranjamentul spatial, Programa de formare si continutul ei.

MODUL 5. Dinamica de grup. Cuprins: Dinamica de grup. Prezentare generala, Formarea grupurilor, Polarizarea grupurilor, Dimensiunile procesului de grup, Studiul proceselor de grup, Grupul “dificil”.

MODUL 6. Relatia de formare si supervizare. Cuprins: Alianta de lucru, Supervizarea ca sistem interpersonal, Relatia de supervizare.

MODUL 7. Modele de supervizare. Cuprins: Modele de supervizare bazate pe psihoterapie, Abordarile developmentale in supervizare, Modele ale rolului social in supervizare, Supervizarea tranzactionala si supervizarea transformationala, Supervizarea in transa hipnotica, Modele integrative de supervizare (Gilbert, Evans)

MODUL 8. Interventii in supervizare. Cuprins: Metode, forme si tehnici de supervizare individuala, Interventii structurate si nestructurate in supervizarea individuala, Supervizarea de grup, Intervizarea.

MODUL 9. Dezvoltarea personala ca formator si supervizor. Cuprins: Dezvoltarea personala a supervizorului, Calitatile si competenta supervizorului, Dificultati uzuale ale supervizatilor, Mentoratul.

MODUL 10. Formarea formatorilor si supervizorilor. Cuprins: Contractul de supervizare, Contractul de formare, Formarea formatorilor si supervizorilor, Co-consilierea.

MODUL DE EXAMINARE 1EF. Examen teoretic si practic.