Criterii de certificare ACCPI

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

Criteriile de acordare a certificatelor de absolvire a programei de formare in psihoterapie integrativa

Asociatia de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa

 1. Certificatul pentru psihoterapeut sub supervizare

Pentru a putea primi certificatul pentru atestarea ca psihoterapeut sub supervizare de orientare integrativa este nevoie sa intruniti urmatoarele criterii:

 • Prezenta 100% la modulele de dezvoltare personala (daca aveti absente, acestea trebuie recuperate cu un alt grup de formare). In situatia in care ati parcurs orele de dezvoltare personala in cadrul unei alte asociatii de psihoterapie acreditate COPSI va rugam sa aduceti de la asociatia respectiva dovada parcurgerii a 250 de ore de dezvoltare personala. In situatia in care ati parcurs ore de terapie individuala cu un psihoterapeut autonom/specialist/principal care doriti sa fie cuantificate ca ore de dezvoltare personala va rugam sa aduceti dovada orelor de terapie individuala;
 • Prezenta 100% la modulele de formare (3 module de formare absentate pot fi recuperate prin trimiterea unui referat de recuperare pentru fiecare modul absentat; daca ati absentat la mai mult de 3 module de formare, tot ceea ce depaseste 3 module de formare trebuie recuperat cu un alt grup de formare);
 • Plata la zi a cotizatiei catre ACCPI (250 lei/an).
 • Referate care sa totalizeze 25 de pagini (minim) trimise prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Lucrarea de dizertatie, care totalizeaza minim 25 de pagini, trimisa prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Temele de pe parcursul formarii, desemnate de formatori, trimise integral prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Promovarea examenului scris si practic.

Nota: In situatia in care criteriile de mai sus nu sunt intrunite in totalitate, puteti participa la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut sub supervizare, insa nu veti primi certificarea decat la minim o luna calendaristica dupa indeplinirea tuturor criteriilor de mai sus.

O persoana poate primi certificat de psihoterapeut practicant sub supervizare de orientare integrativa in cadrul Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa  dupa ce a parcurs 500 de ore de formare- teorie si aplicatii-, 250 de ore de autocunoastere si dezvoltare personala din perspectiva Asociatiei de Cercetare, Consiliere si Psihoterapie Integrativa, 20 de ore de terapie individuala, a sustinut examenul scris din bibliografia obligatorie, a sustinut examenul practic, a intocmit lucrarea de dizertatie pentru etapa de psihoterapeut practicant sub supervizare si a intocmit cel putin doua referate (care sa totalizeze minim 25 de pagini) din bibliografia recomandata.

2.  Certificatul pentru psihoterapeut autonom

Pentru a putea primi certificatul pentru atestarea ca psihoterapeut autonom de orientare integrativa este nevoie sa intruniti urmatoarele criterii:

 • Prezenta 100% la modulele de supervizare (daca aveti absente, acestea trebuie recuperate cu un alt grup de formare);
 • Prezenta 100% la modulele de formare (3 module de formare absentate in decursul celor 5 ani de formare pot fi recuperate prin trimiterea unui referat de recuperare pentru fiecare modul absentat; daca ati absentat la mai mult de 3 module de formare, tot ceea ce depaseste 3 module de formare trebuie recuperat cu un alt grup de formare);
 • Plata la zi a cotizatiei catre ACCPI (250 lei/an).
 • Minim 2 referate care sa totalizeze 25 de pagini (minim) trimise prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Lucrarea de dizertatie, care totalizeaza minim 25 de pagini, trimisa prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Protocoale de supervizare, pentru minim 10 cazuri supervizate, care sa totalizeze minim 200 de ore de practica psihoterapeutica, trimise prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Temele de pe parcursul formarii, desemnate de formatori, trimise integral prin e-mail formatorilor, cu cel putin o luna inainte de data examenului;
 • Promovarea examenului scris si practic.

Nota: In situatia in care criteriile de mai sus nu sunt intrunite in totalitate, puteti participa la examenul de trecere la treapta de psihoterapeut autonom, insa nu veti primi certificarea decat la minim o luna calendaristica dupa indeplinirea tuturor criteriilor de mai sus.

O persoana poate primi certificat de psihoterapeut practicant autonom de orientare integrativa in urmatoarele conditii: are competenta de psihoterapeut practicant sub supervizare de orientare integrativa, a parcurs 200 de ore teoretico-aplicative, a efectuat 200 de ore de supervizare în grup sau 150 de ore de supervizare de grup si 50 de ore de supervizare individuala, pentru o activitate de cel putin 450 de ore de practica cu clientii, a sustinut examenul din bibliografia obligatorie, a intocmit cel putin doua referate din bibliografia recomandata (de minim 25 de pagini), a sustinut examenul practic, a realizat lucrarea de dizertatie si a prezentat cel putin 10 protocoale de supervizare de caz. Nota: supervizorul dvs va poate cere mai mult de 10 protocoale de supervizare.